PROGRAM TANITIMI

Küçüklerle Zor Konuşmalar psikolojik destek modülü öğrencilerin psikolojik sağlıklarını daha iyi anlamalarına ve iyi oluşlarını artırmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir ilkokul kitidir.Bu kitapçık, programın yapısına kuramsal bir arka plan sağlar ve her biri 35-40 dakikalık 6 ders için önerilen etkinlikleri içerir.

Program, küçük çocukların psikolojik sağlığına ilişkin 6 konuyu içeren 6 dersten oluşmaktadır. (dijital platform)

Önerilen stratejiler genellikle iki bölüm halinde yapılandırılacaktır. Modül, ilkokuldaki tüm öğrencilerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak modülde okul zorbalığı da dahil olmak üzere travma ve zorluk yaşayan, bu nedenle psikolojik sağlıkları ve iyilik halleri etkilenen öğrencilere özellikle vurgu yapılmaktadır.

Öğretmenler, 6 derslik modülü sınıflarında uygulamak için dijital bir platform kullanabileceklerdir. Modüllerin odak noktası, her sınıftaki çocuklar için erken müdahale ve önleme olacaktır. Dijital modül, COVID-19 ve orman yangınları gibi yeni olaylar söz konusu olduğunda güncellenecek şekilde tasarlanmıştır. Her dersin planı indirilebilir dökümanlarda mevcuttur ve bu dökümanlara sınıf içi iletişimi teşvik etmeyi amaçlayan birer dijital animasyon eşlik etmektedir.

KÜÇÜKLERLE ZOR KONUŞMALAR - Program Tanıtımı

OKUL MODÜLÜ

İlkokul çocukları için uygun olan iyi oluş programlarını keşfedin.

DERS DIŞI ETKİNLİKLER MODÜLÜ

Ders dışı etkinliklere dahil olan öğrenciler için iyilik hali programlarını keşfedin.

Sağlık ve Beden Eğitimi Okul Modülü

Sağlık ve Beden Eğitimi öğretmenleri için uygun olan iyi oluş programlarını keşfedin.

Geliştirilmekte

ÖĞRENCİ İYİ OLUŞU

Derslerin her biri, sosyal ve duygusal öğrenmenin önemli bir unsurunu içerir. Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SDÖ), dayanıklı ve kapsayıcı sınıfların önemine vurgu yapar. Böyle sınıflar, bir grubun parçası olmak için ve etkili öğrenme ortamları yaratmak için yeni fırsatlar sağlamanın anahtarıdır. Kapsayıcılığın sağlanması üzerinde çalışılırken, tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirini anlama, etkili iletişim kurma ve birlikte verimli şekilde çalışma becerilerini geliştirmesi önemlidir. 

Bu beceriler tüm öğrenciler için önem taşır; hem özel gereksinimi olanlar hem olmayanlar bu becerilerden faydalanabilir. Söz konusu beceriler genel sosyal gelişim, aidiyet algıları ve genel psikolojik sağlığın desteklenmesinin yanı sıra ruh sağlığı problemleri gelişiminin azaltılması açısından önemlidir.

Sosyal duygusal öğrenme (SDÖ) bu becerileri geliştirmeyi amaçlar. Genel olarak SDÖ, bireylerin; kendi duygularını anlamayı ve yönetmeyi, başkalarının duygularını anlamayı ve empati kurmayı, iletişim kurmayı, çatışmaları etkili bir şekilde çözmeyi, başkalarına saygı duymayı ve sağlıklı ilişkiler geliştirmeyi öğrendikleri bir süreç olarak tanımlanır.

Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin (SDÖ) genel olarak beş ana bileşenden oluştuğu kabul edilir. Bu bileşenler;

KAYIT OLMAK İÇİN

Okulunuzda Küçüklerle Zor Konuşmalar Programını kullanımı ile ilgili bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurun, size en kısa sürede geri döneceğiz. Kayıt olurken sorun yaşarsanız lütfen Phillip.slee@flinders.edu.au; dkog@metu.edu.tr; gozdesnsy@gmail.comhamidemervedogancay@gmail.com  adreslerinden birine e-mail gönderin.